Pancreatitis

Pancreatitis

Wat is het?

 

De pancreas is een klein orgaan dicht bij de maag. Zij produceert grote hoeveelheden verteringsenzymen na elke maaltijd.

 

Bij een pancreatitis is de pancreas ontstoken. We zien de ziekte vooral bij honden van middelbare leeftijd. Honden met overgewicht en kleinere rassen zijn gevoeliger aan deze ziekte.

 

De ziekte kan voorkomen na het eten van een vette maaltijd, of door structurele afwijkingen aan de pancreas zelf.

Maar vaak wordt er ook geen oorzaak gevonden, dan spreken we van idiopathische pancreatitis.

 

Wat zijn de symptomen?

 

Bij acute pancreatitis ondervinden de honden hele erge buikpijn, vaak met overgeven. Honden zijn lusteloos en hebben geen eetlust. Soms is er ook diarree en/of koorts bij.

 

Soms kan de acute vorm over gaan in een chronische pancreatitis, waarbij de symptomen, vaak wat milder, regelmatig terugkomen gedurende maanden of jaren. 

 

Hoe stellen we de diagnose?

 

Als de dierenarts vermoedt dat dit geen gewone maagdarm ontsteking is , dan wordt er bloed genomen, omdat bepaalde tests snel kunnen aantonen of het om pancreatitis gaat.

 Een echo van de buik kan soms nuttig zijn om andere oorzaken verder uit te sluiten en de ernst van de pancreatitis in te schatten.

 

Wat is de behandeling?

 

Milde gevallen van pancreatitis gaan vaak vanzelf over na enkele dagen. Honden met een ergere vorm moeten vaak gehospitaliseerd worden voor een aantal dagen, voornamelijk omdat ze niet willen eten  en geen water of eten kunnen binnenhouden. Op die manier kan er ook beter medicatie en infuus gegeven worden.

 

Pancreatitis is erg pijnlijk en daarom is de symptomatische behandeling van pijn, braken en buikklachten van het grootste belang.

 

Kan mijn hond genezen?

 

De meeste honden met pancreatitis genezen na een aantal dagen of weken. Het is zeer belangrijk het dieet van de hond aan te passen, zodat dit zeker lager in vetten is om herval te voorkomen. 

 

De gradaties van ziek zijn variëren enorm van hond tot hond, met honden die maar even ziek zijn tot honden die heel erg ziek zijn gedurende lange tijd. Een klein percentage kan overlijden aan pancreatitis, dus het is zeer belangrijk van deze patiënten goed op te volgen en het dieet aan te passen.